Auditointipäiväkirja 1: Taasko meitä auditoidaan?

Virve Kentta ja Sofia Eskola

Metropoliassa on ollut ulkoinen auditointi 2016 sekä sisäiset auditoinnit 2018 ja 2020. Parhaillaan Metropolia valmistautuu syksyllä 2022 tapahtuvaan ulkoiseen auditointiin. Metropolian toiminta-arkkitehti Virve Kentta ja kokonaisarkkitehti Sofia Eskola luovat katsauksen menneisyyteen ja poimivat siitä oppeja nykyhetkeen, jossa valmistaudutaan tulevaan. Auditointiin valmistautuminen on jatkuvan oppimisen, oivaltamisen ja parantamisen kehä, joka tukee työarjessa onnistumista ja vahvistaa Metropoliaa.
Ota yhteyttä
virve.kentta@metropolia.fi tai
Anna.Zaikova@metropolia.fi

KULJETTU POLKU: Metropolian ulkoinen auditointi 2016, sisäiset auditoinnit 2018 ja 2020 sekä niistä saadut opit.

ONKO HARJOITUS TEHNYT MESTARIN? Myös auditointia voi harjoitella ja siinä voi tulla osaavammaksi. Mitä Metropolia on oppinut aikaisemmista?
Ulkoiseen auditointiin valmistautuminen 2021-2022: mitä kannattaa huomioida?

Käsikirjoitus:
Virve Kentta
Anna Zaikova
Sofia Eskola

Ei kommentteja

    Vastaa