Kestotilaus oppimiseen

Millainen mielikuva sinulla on ammattikorkeakouluopinnoista? Metropoliassa voit opiskella monialaisesti moderneissa oppimisympäristöissä, kampuksella tai verkossa. Tarjolla on räätälöityjä ja yksilöllisiä palveluita eri elämäntilanteisiin. Kiinnostaako koodaaminen, terveydenhoito tai esimerkiksi liiketalous? Jatkuva oppiminen ja työelämälähtöisyys ovat meille tärkeitä asioita.

Ylläty, innostu ja opi mitä kaikkea Metropolia tarjoaa opiskelijoille ja yhteistyökumppaneille.

Tässä osassa kuulemme kestävän työtoiminnan ja työhyvinvoinnin perustasta. Lisäksi pohdimme yhdessä millä keinoin työn aiheuttamaa eettistä kuormitusta voidaan vähentää tai jopa välttää kokonaan. Aihe on tärkeä, sillä opintojen aikana eettisen työn tekemisen sekä johtamisen tiedot ja taidot sekä kokemus eettisesti kestävästä työkulttuurista siirtyvät opiskelijoiden mukana työelämään, kun he valmistuvat. Jaksossa vieraina ovat Metropolia Ammattikorkeakoulun lehtori […]

Tässä osassa kuulemme opiskelijoiden psyykkistä hyvinvointia ylläpitävistä tekijöistä. Mitkä asiat tukevat jo opintojen aikana? Entä millaiset menetelmät tukevat myös työhyvinvointia ja kulkevat mukana, kun opiskelija siirtyy työelämään? Aihe on tärkeä, sillä opintojen aikana saavutetut kestävän hyvinvoinnin tiedot ja taidot siirtyvät opiskelijoiden mukana työelämään, kun he valmistuvat. Jaksossa vieraina ovat Metropolia Ammattikorkeakoulun opintopsykologi Antti Äijänen ja […]

Viimeinen kuulutus -sarjan ensimmäisessä osassa kuulemme, mitkä ovat Agenda 2030 toimintaohjelman kaksi kansallista painopistealuetta ja miten ne voivat näyttäytyä ammattikorkeakoulun opetustoiminnassa. Kuulemme myös miten taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys linkittyvät toisiinsa? Aihe on tärkeä, sillä opintojen aikana saavutetut kestävän kehityksen, vastuullisen ja eettisen toiminnan tiedot ja taidot siirtyvät opiskelijoiden mukana työelämään, kun he valmistuvat. Jaksossa […]

Muutosvoimaa osaamisesta -podcast-sarjan viimeisessä jaksossa MUUVO-hankkeen yritysvalmentajat keskustelevat kehitystyön aikana syntyneistä oivalluksista ja opeista. Millainen oli hankkeessa testattu koulutus- ja valmennusmalli? Entä miten mikrokurssit ja valmennus voivat toimia osaamisen kehittämisen tukena? Keskustelemassa ovat yritysvalmentajat Taru Maamies ja Kari Mattila Laurea-ammattikorkeakoulusta sekä yritysvalmentajat Anne-Mari Raivio, Natasa Anttila, Kaisa Välivehmas ja Perttu Pohjonen Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Tallenteen kesto: […]

Muutosvoimaa osaamisesta -podcast-sarjan kolmannessa jaksossa pysähdymme tarkastelemaan osaamisen kehittämistä yksinyrittäjän näkökulmasta. Miten yksinyrittäjä voi kehittää osaamistaan? Keskustelemassa ovat lehtori ja yritysvalmentaja Taru Maamies Laurea-ammattikorkeakoulusta, yritysvalmentaja Kaisa Välivehmas Metropolia Ammattikorkeakoulusta sekä Ani Lakoma Radilak Oy:sta ja Jussi Oivukkamäki Formidable Group Oy:sta. Tallenteen kesto: 29:11 min Käsikirjoitus: Kaisa Välivehmas, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Taru Maamies Laurea-ammattikorkeakoulu Tämä podcast-sarja […]

Muutosvoimaa osaamisesta -podcast-sarjan toisessa jaksossa keskustellaan työssä oppimisen kulttuurista ja osaamisen kehittämisen hyvistä käytänteistä pk-yrityksen näkökulmasta. Miten rakentaa oppimista tukevaa kulttuuria työpaikalle? Keskustelemassa ovat lehtori Anne-Mari Raivio Metropolia Ammattikorkeakoulusta, TKI asiantuntija Mira Rajalakso Laurea-ammattikorkeakoulusta sekä toimitusjohtaja Jari Haarnio Haarnio Oy:sta. Tallenteen kesto: 27:02 min Käsikirjoitus: Anne-Mari Raivio, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Mira Rajalakso, Laurea-ammattikorkeakoulu Tämä podcast-sarja […]

Muutosvoimaa osaamisesta -podcast-sarjan ensimmäisessä jaksossa keskustellaan kestävän kehityksen ja vastuullisuuden roolista ja merkityksestä kiinteistöpalveluissa. Entä millaista osaamista tarvitaan tulevaisuudessa kiinteistöpalveluissa? Keskustelemassa ovat yritysvalmentajat Natasa Anttila ja Perttu Pohjonen Metropolia Ammattikorkeakoulusta sekä toimitusjohtaja Kaija Niemi Länsimäen Kiinteistöpalveluista. Tallenteen kesto: 27:23 min Käsikirjoitus: Natasa Anttila ja Perttu Pohjonen, Metropolia Ammattikorkeakoulu Tämä podcast-sarja on toteutettu osana MUUVO muutosvoimaa […]

Miltä Suomi maistuu, tuntuu, näyttää ja kuulostaa? Elämää suomeksi -podcast-sarjassa Suomeen muuttaneet opiskelijat kertovat kielen ja kulttuurin oppimisesta arjessa, opinnoissa ja töissä. Sarjan toisessa jaksossa puhutaan kielenoppimisesta hoitoalan harjoittelupaikoilla. Kokemuksistaan ovat kertomassa sairaanhoitajaopiskelijat Jingyan Liu ja Shammi Akhtar. Väärinkäsityksiltä ei voi välttyä ja hauskoja tarinoita riittää! Käsikirjoitus: Eevamaija Iso-Heiniemi Elämää suomeksi -sarja on tuotettu Opetus- […]

Miltä Suomi maistuu, tuntuu, näyttää ja kuulostaa? Elämää suomeksi -podcast-sarjassa Suomeen muuttaneet opiskelijat kertovat kielen ja kulttuurin oppimisesta arjessa, opinnoissa ja töissä. Sarjan ensimmäisessä jaksossa puhutaan kielenoppimisesta kielikummin avulla. Kielikummitoimintaa on kehitetty Metropoliassa syksystä 2021 alkaen. Kielikummitoiminnasta ovat keskustelemassa sosiaalialan opiskelija, kielikummina toimiva Fanny Saartila ja sairaanhoitajaksi vasta valmistunut kummiopiskelija Melagros Jalijali. Käsikirjoitus: Eevamaija Iso-Heiniemi, […]

Musiikin poluilla -podcastin kolmannessa jaksossa käsitellään improvisointia ja luovaa musiikin tuottamista Vieraina ovat musiikin lehtori Sanna Vuolteenaho Metropoliasta sekä laulaja-lauluntekijä, opettaja Johanna Viksten. Podcastissa käsitellään vuosina 2022-2023 järjestetyn Musiikin poluilla -täydennyskoulutuksen keskeisiä teemoja, ja niistä keskustelevat täydennyskoulutuksen kouluttajat ja opiskelijat. Podcastin on suunnitellut ja toteuttanut musiikkikasvatuksen lehtori Hanna-Maija Aarnio Metropoliasta. Täydennyskoulutusta rahoittaa Opetushallitus. Tallenteen kesto: […]

Seuraava sivu »
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.