Muutosvoimaa osaamisesta 2: Yrityksellä on vastuu olla olemassa huomennakin

Muutosvoimaa osaamisesta -podcast-sarjan toisessa jaksossa keskustellaan työssä oppimisen kulttuurista ja osaamisen kehittämisen hyvistä käytänteistä pk-yrityksen näkökulmasta. Miten rakentaa oppimista tukevaa kulttuuria työpaikalle?

Keskustelemassa ovat lehtori Anne-Mari Raivio Metropolia Ammattikorkeakoulusta, TKI asiantuntija Mira Rajalakso Laurea-ammattikorkeakoulusta sekä toimitusjohtaja Jari Haarnio Haarnio Oy:sta.

Tallenteen kesto: 27:02 min
Käsikirjoitus: Anne-Mari Raivio, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Mira Rajalakso, Laurea-ammattikorkeakoulu

Tämä podcast-sarja on toteutettu osana MUUVO muutosvoimaa osaamisesta -hanketta, jossa pilotoitiin uudenlaista työelämälähtöistä osaamisen kehittämisen toimintamallia. Hanke toteutettiin Laurea-ammattikorkeakoulun, Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Vantaan kaupungin elinkeinopalveluiden yhteistyönä vuosina 2021–2023, ja se on saanut Euroopan sosiaalirahaston tukea osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Ei kommentteja

    Vastaa