Muutosvoimaa osaamisesta 2: Yrityksellä on vastuu olla olemassa huomennakin

Muutosvoimaa osaamisesta -podcast-sarjan toisessa jaksossa keskustellaan työssä oppimisen kulttuurista ja osaamisen kehittämisen hyvistä käytänteistä pk-yrityksen näkökulmasta. Miten rakentaa oppimista tukevaa kulttuuria työpaikalle?

Keskustelemassa ovat lehtori Anne-Mari Raivio Metropolia Ammattikorkeakoulusta, TKI asiantuntija Mira Rajalakso Laurea-ammattikorkeakoulusta sekä toimitusjohtaja Jari Haarnio Haarnio Oy:sta.

Tallenteen kesto: 27:02 min
Käsikirjoitus: Anne-Mari Raivio, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Mira Rajalakso, Laurea-ammattikorkeakoulu

Tämä podcast-sarja on toteutettu osana MUUVO muutosvoimaa osaamisesta -hanketta, jossa pilotoitiin uudenlaista työelämälähtöistä osaamisen kehittämisen toimintamallia. Hanke toteutettiin Laurea-ammattikorkeakoulun, Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Vantaan kaupungin elinkeinopalveluiden yhteistyönä vuosina 2021–2023, ja se on saanut Euroopan sosiaalirahaston tukea osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Ei kommentteja

    Vastaa


    The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.