Tulevaisuutta luotaamassa

Kurkista meidän monialaiseen kehittämiseen ja sen taustalla oleviin ilmiöihin. Metropolia on rohkea tulevaisuuden rakentaja. Asiantuntijuus on meille intohimo, yhteinen tekeminen kumppaneiden kanssa voimavaramme ja avoimuus on toimintatapamme.

Lastenreuma vaikuttaa kokonaisvaltaisesti koko perheeseen. Tässä podcastissa Metropolian sairaanhoitajaopiskelijat Inka Aro ja Venni Lindberg siitä, minkälaisia vaikutuksia lastenreumalla ja sen hoidolla voi olla perheeseen. Podcastissa syvennytään myös siihen, minkälaisia voimavaroja pitkäaikaissairauden kanssa voidaan hyödyntää. Tarkoituksena on myös tarjota matalan kynnyksen vertaistukea reumaperheille. Inka Aro, Janna Lintu ja Venni Lindberg toteuttivat podcastin osana toiminnallista opinnäytetyötään. Käsikirjoitus: […]

Moninainen Metropolia -podcast-sarjassa Metropolia Ammattikorkeakoulun jatkuvan oppimisen johtaja Heidi Rontu keskustelee opiskelijoiden, henkilökunnan jäsenten ja sidosryhmien kanssa siitä miten moninaisuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta voidaan edistää meillä Metropoliassa sekä laajemmin korkeakouluissa. Tässä jaksossa vieraana on toimintaterapian opiskelija ja Metropolian opiskelijakunnan METKAn hallituksen jäsen, edunvalvonta- sekä tapahtumavastaava Juuli Ärttö. Miten kansainväliset opiskelijat huomioidaan? Entä miten orientoivissa opinnoissa […]

Datan jäljillä -podcast-sarjan kuudennessa jaksossa keskustelemme tietosuojasta ja miten siitä huolehditaan. Mitä tietosuojalla tarkoitetaan ja miksi on oleellista huolehtia tietosuojasta? Tässä jaksossa keskustelemassa ovat projektisuunnittelija Anna Eskola, projektiasiantuntija Laura Mattila ja yritysvalmentaja Natasa Anttila Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Jakso on nauhoitettu etäyhteydellä kesäkuussa 2023. Datan jäljillä -podcast-sarja toteutetaan osana Metropolian data-agenttitoimintaa, jonka tarkoituksena on kannustaa hyvään aineistonhallintaan […]

Datan jäljillä -podcast-sarjan viidennessä jaksossa keskustelemme TKI-hankkeisiin liittyvistä eettisistä kysymyksistä. Mitä tarkoitetaan avoimella TKI-toiminnalla ja millaisia eettisiä kysymyksiä projektin elinkaaren aikana voi tulla vastaan? Tässä jaksossa keskustelemassa ovat projektiasiantuntija Laura Mattila, lehtori Hanna Repo Jamal ja innovaatioasiantuntija Juha Järvinen Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Podcastit mainittu linkkivinkki: Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvän tieteellisen käytännön HTK-ohje 2023 | tenk.fi Datan jäljillä […]

Datan jäljillä -podcast-sarjan neljännessä jaksossa keskustelemme opinnäytetöihin liittyvistä eettisistä kysymyksistä. Mitä tarkoitetaan hyvällä tieteellisellä käytännöllä, mitä eettisiä kysymyksiä opinnäytetyöprosessin aikana voi tulla esille, entä mitkä ovat opiskelijan ja ohjaajan vastuut ja velvollisuudet? Tässä jaksossa keskustelemassa ovat projektisuunnittelija Anna Eskola, lehtori Hanna Repo Jamal ja innovaatioasiantija Juha Järvinen Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Hyödyllisiä linkkejä: Hyvä tieteellinen käytäntö ja […]

Datan jäljillä -podcast-sarjan kolmannessa jaksossa perehdymme aineistojen avaamiseen käytännössä. Millainen on datan avaamisen prosessi entä mistä lähteä liikkeelle, jos on kiinnostunut aineistojen avaamisesta? Tässä jaksossa keskustelemassa ovat projektisuunnittelija Anna Eskola ja projektiasiantuntija Laura Mattila Metropolia Ammattikorkeakoulusta sekä tietoasiantuntija Minna Marjamaa Laurea-ammattikorkeakoulusta ja tutkimuspäällikkö Seliina Päällysaho Seinäjoen ammattikorkeakoulusta. Datan jäljillä -podcast-sarja toteutetaan osana Metropolian data-agenttitoimintaa, jonka […]

Datan jäljillä -podcast-sarjan toisen jakson aiheena on avoin data, sen merkitys ja hyödyt. Tässä jaksossa keskustelemassa ovat projektisuunnittelija Anna Eskola ja projektiasiantuntija Laura Mattila Metropolia Ammattikorkeakoulusta sekä johtava asiantuntija Tarmo Toikkanen Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitrasta. Podcastissa vinkatut lisämateriaalit: Avoin tiede Avoin data Datan jäljillä -podcast-sarja toteutetaan osana Metropolian data-agenttitoimintaa, jonka tarkoituksena on kannustaa hyvään aineistonhallintaan […]

Datan jäljillä -podcast-sarjan ensimmäisessä jaksossa keskustellaan erilaisista aineistoista, joita ammattikorkeakouluissa syntyy muun muassa TKI-hankkeissa ja opinnäytetöissä. Mitä aineistot ovat ja mikä merkitys hyvällä aineistonhallinnalla on korkeakoulujen arjessa? Tässä jaksossa keskustelemassa ovat projektisuunnittelija Anna Eskola, lehtori Hanna Repo Jamal ja projektiasiantuntija Laura Mattila Metropolia Ammattikorkeakoulusta sekä tietoasiantija Nina Hynnä Hämeen ammattikorkeakoulusta. Podcastissa vinkatut lisämateriaalit: Tietoarkiston aineistonhallinnan […]

Yrittäjän digityökalut sarjan kolmannessa jaksossa keskustellaan ja tunnistetaan erilaisia digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämisessä ja laajentamisessa. Liiketoimintaa voi syntyä yllättävällä tavalla. Keskustelemassa ovat Metropolian lehtorit Otto Härkönen ja Erkki Alanen sekä ratsastuspalvelua tarjoava yrittäjä Hanna Lindy, Lindyride Oy:sta. Käsikirjoitus: Otto Härkönen Kesto: 28:31

Yrittäjän digityökalut -podcast sarjan toisessa jaksossa keskustellaan yrittäjän ajankäytön hallinnasta ja siihen soveltuvista digitaalisista työkaluista. Rannekello voi joskus olla riittävä, mutta myös muita työkaluja on tarjolla. Keskustelemassa ovat Metropolian lehtorit Otto Härkönen ja Erkki Alanen sekä OsaaVaan-yrityksestä Virpi Kemi. Käsikirjoitus: Otto Härkönen Kesto: 28:56

Seuraava sivu »