Tulevaisuutta luotaamassa

Kurkista meidän monialaiseen kehittämiseen ja sen taustalla oleviin ilmiöihin. Metropolia on rohkea tulevaisuuden rakentaja. Asiantuntijuus on meille intohimo, yhteinen tekeminen kumppaneiden kanssa voimavaramme ja avoimuus on toimintatapamme.

Tässä jaksossa digikliinisten alumni Aino Nasturica ja yliopettaja Mari Virtanen käyvät läpi Ainon ensimmäistä haastattelututkimuskokemusta luotettavuuden näkökulmasta. Keskustelun pohjana on Ainon, keväällä 2023, valmistunut opinnäytetyö ”Röntgenhoitaja laadukkaana perehdyttäjänä radiologialla”. Käsikirjoittaja: Mari Virtanen Tallenteen kesto: 22 min. Lisäksi TK-menetelmiä käytäntöön ja TK-menetelmiä soveltamassa -sarjojen aiemmat jaksot voit kuunnella tästä: Lisäksi TK-menetelmiä käytäntöön ja TK-menetelmiä soveltamassa -sarjojen […]

Tässä jaksossa digikliinisten alumni Aino Nasturica ja yliopettaja Mari Virtanen keskustelevat laadullisen haastattelututkimuksen toteuttamisesta YAMK-opinnäytteenä. Keskustelun pohjana on Ainon, keväällä 2023, valmistunut opinnäytetyö ”Röntgenhoitaja laadukkaana perehdyttäjänä radiologialla”. Aino on valinnut laadullisen tutkimuksen menetelmän ja tehnyt haastattelututkimuksen, jotta hän saisi röntgenhoitajien äänen kuuluviin erityisesti perehdyttäjänä toimivan työntekijän näkökulmasta. Keskustelussa käsitellään opinnäytteen vaiheita, systemaattista tiedonhakua, haastattelurungon muodostamista […]

Tässä jaksossa sotejohtamisen alumni Tuija Huupponen ja yliopettaja Mari Virtanen keskustelevat YAMK opinnäytetöiden vaikutuksista ja laajemmasta vaikuttavuudesta Tuijan opinnäytteen Etävastaanotot suun terveydenhuollossa : suuhygienistien, hammashoitajien ja hammaslääkäreiden kokemuksia ja mielipiteitä pohjalta. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202303143561 Keskustelussa pohditaan Tuijan työn konkreettisia vaikutuksia, vaikuttavuutta ja vaikuttavuuden arvioinnin mahdollisia tapoja. Keskustelun keskiössä ovat vaikutusten ja vaikuttavuuden erilaiset näkökulmat (PESTE) ja mallit […]

Tässä jaksossa sotejohtamisen YAMK-tutkinnon alumni Tuija Huupponen ja yliopettaja Mari Virtanen keskustelevat Tuijan määrällisenä tutkimuksena toteutetusta opinnäytetyöstä, jonka aiheena oli Etävastaanotot suun terveydenhuollossa : suuhygienistien, hammashoitajien ja hammaslääkäreiden kokemuksia ja mielipiteitä. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202303143561 Opinnäytetyö on kiinnostava siksi, että ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyöt ovat yleensä kehittämistöitä, eikä määrällisiä tutkimuksia ole paljon. Jaksossa kuvataan mm. määrällisen tutkimuksen vaiheita, kyselylomakkeen […]

Dallataan yhdessä -podcastissa keskustelemme senioreiden liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä ja näihin liittyvien palveluiden kehittämisestä. Sarjan neljännessä ja viimeisessä jaksossa – Seniorina palveluja kehittämässä – asiantuntija Arto Tiihonen Laureasta ja terveysalan lehtori Hannele Hokkanen Metropoliasta keskustelevat Dallaten-hankkeessa kehitetystä vaikuttajaryhmätoiminnasta. Vaikuttajaryhmä on vapaaehtoisista senioreista koottu ryhmä, jonka jäsenillä on halua vaikuttaa siihen, minkälaisia liikunta- ja hyvinvointipalveluja […]

Dallataan yhdessä -podcastissa keskustelemme senioreiden liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä ja näihin liittyvien palveluiden kehittämisestä. Sarjan kolmannessa jaksossa – Liiketoimintaa Lean Startupilla – johtamisen lehtori, projektipäällikkö Heidi Stenberg ja liiketalouden yliopettaja Jukka Kaisla Metropoliasta sekä asiantuntija Juha Leskinen Laureasta ja keskustelevat Ledear Oy:n Matti Hiljasen kanssa siitä, miten Dallaten-hankkeessa on edistetty ja toteutettu yritysten liikunta- […]

Dallataan yhdessä -podcastissa keskustelemme senioreiden liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä ja näihin liittyvien palveluiden kehittämisestä. Sarjan toisessa jaksossa – Hyvinvoiva Seniori – ravitsemustieteen lehtori Merja Lahdenperä Metropoliasta ja fysioterapian lehtori Mikko Julin Laureasta keskustelevat Liftpt:n Matti Tynjän kanssa senioreiden liikkumisesta ja ravitsemuksesta. Keskustelun aikana puidaan mm. liikkumisen ja liikunnan eroja, miten ruokavaliolla ja fyysisellä aktiivisuudella […]

Dallataan yhdessä -podcastissa keskustelemme senioreiden liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä ja näihin liittyvien palveluiden kehittämisestä. Sarjan ensimmäisessä jaksossa – Kuule asiakastasi – johtamisen lehtori Heidi Stenberg Metropoliasta, asiantuntija Juha Leskinen Laureasta ja terveysliikunnan yliopettaja Paula Harmokivi-Saloranta Haaga-Heliasta keskustelevat asiakaslähtöisestä kehittämisestä. Keskustelun aikana kurkistetaan asiakaslähtöisen ajattelun kehittymiseen sekä siihen, mitä hyötyä asiakkaiden kuuntelemisesta ja kuulemistesta yrittäjälle […]

Millaisia ovat hyvinvoinnin mikroteot? Tässä jaksossa tarjoamme kivoja vinkkejä oman työhyvinvoinnin vahvistamiseen työpäivän aikana. Lisäksi lopussa on ohjattu lempeä harjoitus. Vinkkejä ovat kertomassa Metropolian fysio- ja toimintaterapian opiskelijat Katja Haanperä, Aliina Mikkola ja Xuan Dang. Keskustelua johdattelee Raili Honkanen-Korhonen. Podcast-sarjassa tuodaan esille, miten yritykset ja taiteilijat voivat hyötyä yhteistyöstä yritysvalmentajan johdolla. Sarjassa kerrotaan esimerkkejä siitä, […]

Voiko taidetta tehdä yhdessä työporukan kanssa? Yritysvalmennukseen osallistuneet myyjät Lotta Ojala ja Juuso Naumanen kertovat taiteen tekemisen kokemuksistaan ja sen merkityksestä omassa työyhteisössään. Keskustelua johdattelee Raili Honkanen-Korhonen. Podcast-sarjassa tuodaan esille, miten yritykset ja taiteilijat voivat hyötyä yhteistyöstä yritysvalmentajan johdolla. Sarjassa kerrotaan esimerkkejä siitä, miten taide, luovuus ja tarinat voivat olla mukana yrityksien yhteisöllisyyden rakentamisessa ja […]

Seuraava sivu »