Tulevaisuutta luotaamassa

Kurkista meidän monialaiseen kehittämiseen ja sen taustalla oleviin ilmiöihin. Metropolia on rohkea tulevaisuuden rakentaja. Asiantuntijuus on meille intohimo, yhteinen tekeminen kumppaneiden kanssa voimavaramme ja avoimuus on toimintatapamme.

Moninainen Metropolia -podcast-sarjassa Metropolia Ammattikorkeakoulun jatkuvan oppimisen johtaja Heidi Rontu keskustelee opiskelijoiden, henkilökunnan jäsenten ja sidosryhmien kanssa siitä, miten moninaisuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta voidaan edistää meillä Metropoliassa sekä laajemmin korkeakouluissa. Tässä jaksossa vieraana on Metropolian asiantuntija ja opettaja Johanna Niemi. Millainen sukupuolijakauma on Metropolian eri aloilla? Onko sukupuolen mukainen eriytyminen erityisen vahvaa Metropoliassa? Entä miten […]

Moninainen Metropolia -podcast-sarjassa Metropolia Ammattikorkeakoulun jatkuvan oppimisen johtaja Heidi Rontu keskustelee opiskelijoiden, henkilökunnan jäsenten ja sidosryhmien kanssa siitä, miten moninaisuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta voidaan edistää meillä Metropoliassa sekä laajemmin korkeakouluissa. Tässä jaksossa Heidin vieraiksi saapuvat Metropolian asiantuntija ja opettaja Johanna Niemi sekä sosionomi ja seksuaaliterapeutti Minttu Ågren, joka suorittaa ylempää ammattikorkeakouluopintoja Creativity and Arts in […]

Moninainen Metropolia -podcast-sarjassa Metropolia Ammattikorkeakoulun jatkuvan oppimisen johtaja Heidi Rontu keskustelee opiskelijoiden, henkilökunnan jäsenten ja sidosryhmien kanssa siitä, miten moninaisuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta voidaan edistää meillä Metropoliassa sekä laajemmin korkeakouluissa. Tässä jaksossa vieraana on Metropolian saavutettavuusasiantuntija Jenni Torikka. Saavutettavuus on moniselitteinen käsite. Miten saavutettavuus ja moninaisuus, yhdenvertaisuus sekä tasa-arvo oikein liittyvät toisiinsa? Mikä merkitys selkeällä […]

Miten yhteiset intressit ja keskinäinen luottamus tukee yhteiskirjoittamista? Entä aiheuttaako ammattikorkeakoulun ja yliopiston erilaiset julkaisemisen kulttuurit ristiriitoja? Tässä jaksossa pääsemme tutustumaan suomen kielen ja viestinnän lehtoriin Eveliina Korpelaan Metropolia Ammattikorkeakoulusta sekä vanhempaan yliopistonlehtoriin Johanna Komppaan Helsingin yliopistosta. He ovat kirjoittaneet yhdessä sekä tieteellisiä artikkeleita että tietokirjan. Kuulemme myös, miten julkaisuja on työstetty ihan kädet savessa. […]

Tässä jaksossa syvennytään ammattikorkeakoulujen julkaisutoiminnan ytimeen: miten tehdään tutkimus- ja kehittämishankkeiden tulokset näkyväksi? Terveysalan lehtori Hannele Hokkanen Metropolia Ammattikorkeakoulusta ja erityisasiantuntija Arto Tiihonen Laurea-ammattikorkeakoulusta kertovat siitä, miten he ovat yhdessä tehneet näkyväksi seniorivaikuttajaryhmien toimintaa yhteisten verkkoartikkelien ja podcastin avulla. Kuulemme myös oliko yhteistyö saumatonta ja onko Hannelella ja Artolla samanlainen tyyli kirjoittajina. Arto paljastaa olevansa […]

Miten osallistumien ammattilaistapahtumaan muotoutuu yhteiseksi ymmärrykseksi kirjoittamalla? Siitä kertovat asiantuntija, projektipäällikkö Anniina Honkonen Laurea-ammattikorkeakoulusta ja lehtori ja tiimiesihenkilö Jennie Nyman Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Kuulemme myös mitä Anniina ja Jennie ovat oppineet toisiltaan ja mistä he haaveilevat julkaisun tekijöinä seuraavaksi. Keskustelua johdattelee Metropolian julkaisuasiantuntija Riikka Wallin. Tarinoita yhteiskirjoittamisesta -podcastissa korkeakoulujen asiantuntijat ja heidän kumppaninsa pohtivat mitä yhdessä […]

Tarinoita yhteiskirjoittamisesta -podcastin ensimmäisessä jaksossa kuulemme miten korkeakouluissa työskentelevien suurimman kirjoittamiseen liittyvän haasteen, eli ajanpuutteen, voi ratkaista. Yhteisöllisen kirjoittamisen oppaan (Art House, 2023) kirjoittajat ja Helsingin yliopistossa työskentelevät apulaisprofessori Johanna Isosävi ja professori Camilla Lindholm kertovat millainen merkitys kollegiaalisella tuella on julkaisujen syntymiselle. Kuulemme myös miten heidän yhteiset kirjat ovat syntyneet ja miten tietokirjan tekeminen […]

Tässä jaksossa tarkastelemme perehdytyksen kokonaisuutta laajemmassa viitekehyksessä, jatkuvan oppimisen näkökulmasta. Mitkä ovat vuonna 2035 tarvittavat geneeriset työelämäosaamiset? Mikä on niiden yhteys tämän päivän asiantuntijatyöhön ja perehdytyskäytänteisiin? Entä kaikkien suomalaisten korkeakoulujen yhteiseen Digivisio 2030 -hankkeeseen, jonka tavoitteena on tehdä Suomesta jatkuvan oppimisen mallimaa? Keskustelemassa ovat hankeasiantuntija Kirsi Tuovinen ja palveluesihenkilö Mirka Jokela Vantaan ja Keravan työllisyyspalveluista. […]

Tässä jaksossa keskitymme siihen, miten perehdytysprosessissa voidaan huomioida ja edistää työntekijöiden sitoutumista organisaatioon. Tarkastelemme erityisesti osallisuuden vahvistamisen ja motivoinnin näkökulmia. Jakson aikana asiantuntijavieraat Kirsi Tuovinen ja Mirka Jokela Vantaan ja Keravan työllisyyspalveluista tuovat esiin käytännön kokemuksia asiantuntijatyöhön perehdyttämisessä. Keskustelua johdattele Metropolia Ammattikorkeakoulun lehtori Outi Pyrhönen. Tämä podcast on julkaistu avoimella Creative Commons Nimeä-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen […]

Tämän sarjan ensimmäisessä jaksossa keskustelemme perehdytyksen suunnitelmallisuudesta ja yksilöllisyydestä ja siitä, miten hyvin suunniteltu perehdytysprosessi on asiantuntijatyöhön oppimisen perusta. Kirsi Tuovinen ja Mirka Jokela valottavat Vantaan ja Keravan työllisyyspalveluiden perehdytysprosessin suunnitelmallisuutta ja niitä käytäntöjä, joilla perehdytettävää tuetaan. Keskustelua johdattelee lehtori Heli Patanen Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Tämä podcast on julkaistu avoimella Creative Commons Nimeä-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen (CC […]

Seuraava sivu »
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.