Korkeapainetta 5: Matkalla-malli vie luovaa ryhmätoimintaa kuntien asukkaille

Kuntien käyttöön kehitetty Matkalla-toimintamalli vie kulttuuritoimintaa kuntien asukkaille. Sen avulla toteutetaan luovaa ryhmätoimintaa esimerkiksi kouluissa, kylätoiminnassa, työpaikoilla, palvelutaloissa, perhekeskuksissa, mielenterveystyössä tai vaikkapa neuvoloissa. Malli on kunnille kustannustehokas ja lisää asukkaiden hyvinvointia.

Matkalla-mallista keskustelevat lastenkulttuurikonsultti, etnomusikologi Henna Leisiö Kiertävä Lastenkulttuurikeskus Kattila ry:stä Pohjois-Suomesta sekä musiikkikasvatuksen ja kulttuurihyvinvoinnin tutkija, yliopettaja Laura Huhtinen-Hildén Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Keskustelua johdattelee Elina Ala-Nikkola Metropolia Ammattikorkeakoulusta.

Korkeapainetta-podcast-sarjassa tarkastellaan kulttuurihyvinvoinnin edistämistä erilaisista näkökulmista käsin. Vieraina jaksoissa on alan tutkijoita, kehittäjiä ja asiantuntijoita. Keskustelujen äärelle johdattelevat kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijat Metropolia Ammattikorkeakoulusta.

Podcast-sarjaa julkaistaan osana Kulttuurihyvinvoinnin tutkimuksen ja koulutuksen osaamiskeskittymä CuWeREn toimintaa. CuWeREn toiminnasta vastaavat Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto.

Tutustu kaikkiin Korkeapainetta-podcastin jaksoihin sekä Korkeapainetta-blogiin.

Tämä podcast on julkaistu avoimella Creative Commons Nimeä-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen (CC BY-ND) -lisenssillä.

Ei kommentteja

    Vastaa


    The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.