Tulevaisuutta luotaamassa

Kurkista meidän monialaiseen kehittämiseen ja sen taustalla oleviin ilmiöihin. Metropolia on rohkea tulevaisuuden rakentaja. Asiantuntijuus on meille intohimo, yhteinen tekeminen kumppaneiden kanssa voimavaramme ja avoimuus on toimintatapamme.

Tässä jaksossa käsittelemme alumnien urapolkuja erityisesti urasuunnittelun näkökulmasta. Mukana keskustelemassa ovat alumnit Sanna Varteva ja Tuija Huupponen, digikliinisten opiskelijat Hanna Jantunen ja Julia Hiidenvesi. Keskustelua johdatteleva Mari Virtanen toimii tutkintovastaavana Metropolian Kliininen asiantuntijuus, digitaalisten palvelujen asiantuntija, YAMK -tutkinnossa. Alumnien uratarinoiden lisäksi jakson ytimessä ovat urasuunnittelu, aktiivinen toimiminen, uteliaisuus, sitkeys ja rohkeus. Kuuntelemalla saat selville sattuman […]

Tässä jaksossa keskustellaan sekä yleisestä hyvinvoinnista että työhyvinvoinnista, erityisesti kliinisessä työssä toimivien ja alalle haluavien näkökulmasta. Jaksossa keskustelevat alumnit Sanna Varteva ja Tuija Huupponen, digikliinisten opiskelija Julia Hiidenvesi ja lehtori/uraohjaaja Outi Pyrhönen. Keskustelua johdatteleva Mari Virtanen toimii tutkintovastaavana Metropolian Kliininen asiantuntijuus, digitaalisten palvelujen asiantuntija, YAMK -tutkinnossa. Hyvinvointiin vaikuttavina tekijöinä jaksossa nostetaan esiin työn imu, mahdollisuus […]

Tässä podcast-sarjan avausjaksossa kuulemme digikliinisten alumniemme uratarinoita ja pohditaan erityisesti asiantuntijaidentiteetin muodostumista opintojen aikana ja sitä seuranneen uran eri vaiheissa. Lisäksi jakso käsittelee urasuunnittelua, ammatti-identiteettiä ja tulevaisuuden työelämää. Jaksossa keskustelemassa ovat alumnit Tuija Huupponen ja Sanna Varteva, digikliinisten opiskelija Hanna Jantunen sekä uraohjaaja ja lehtori Outi Pyrhönen. Keskustelua johdatteleva Mari Virtanen toimii tutkintovastaavana Metropolian Kliininen […]

Tässä Osallistuen-podcastin jaksossa pohditaan sitä, kuinka verkostot saadaan yhteiseen käyttöön koulutuksessa siten, että yhteinen oppiminen tuottaa osallisuutta ja rikastaa jokaisen osallistujan omaa osaamista. Asiasta keskustellaan jakaen kokemuksia Työkykykoordinaattori-koulutuksesta, jossa verkostojen käyttö toteutuu onnistuneesti. Keskustelemassa ovat Työkykykoordinaattori-koulutuksessa eri tavoin mukana olleet lehtori, koulutuksen vastuuopettaja Johanna Holvikivi ja lehtori Ulla Vehkaperä Metropolia Ammattikorkeakoulusta, kehitysjohtaja Marja Visti-Koskinen Ipi-kulmakuppilasta […]

Tässä podcast-jaksossa keskustellaan siitä, millaisia asioita projektin vastuuhenkilön eli omistajan on hyvä ottaa huomioon projektissa, jossa käytetään osallistuvaa työotetta. Mitä omistajan tulisi osata, huomioida ja tietää omasta roolistaan? Mitä haasteita projektin omistaja saattaa kohdata ja mitkä ovat hänen vastuunsa? Asiasta ovat keskustelemassa Metropolia Ammattikorkeakoulusta dialogipäällikkö Minna Kaihovirta sekä kansainvälisten asioiden päällikkö Niina Huovinen, joka on […]

Osallisuuteen liittyvät aina tavalla tai toisella ihmisten välinen työskentely ja vuorovaikutus. Tässä podcast-jaksossa tarkastellaan sitä, miten saadaan luotua hetkiä, joissa ihmiset voivat kokea osallisuutta käsiteltävään yhteiseen aiheeseen ja toisiinsa. Asiasta ovat keskustelemassa Metropolia Ammattikorkeakoulun osallistuvan työotteen asiantuntijat Elina Ala-Nikkola ja Anne-Mari Raivio. Osallistuen-podcastissa osallisuudesta innostuneet asiantuntijat asettuvat ihmettelemään osallisuutta, sen mahdollisuuksia, karikoita ja riemunhetkiä työelämässä. […]

Tässä podcastissa käydään läpi hyvän osallistavan hetken suunnittelun ja toteutuksen vaiheita. Mihin kannattaa kiinnittää huomiota tilaisuutta ennen, sen aikana ja sen jälkeen? Millaisia osia työpajoissa tyypillisesti on? Mikä kannattaa varmistaa aina ja mitä puolestaan voi varioida tilaisuudesta toiseen? Asiasta ovat keskustelemassa Metropolia Ammattikorkeakoulun osallistuvan työotteen asiantuntijat Elina Ala-Nikkola ja Anne-Mari Raivio. Osallistuen-podcastissa osallisuudesta innostuneet asiantuntijat […]

Tulevaisuusareena-podcastsarjan kuudennessa jaksossa yliopettaja ja projektipäällikkö Toini Harra sekä osaamisaluepäällikkö Heidi Stenberg keskustelevat lehtori ja projektipäällikkö Nea Vänskän kanssa osallistuvan TKI-kumppanuuden käynnistämisestä. Jaksossa kuulemme esimerkiksi, millaista on kumppanuuteen perustuvan TKI-toiminnan käynnistäminen ja ilmiölähtöisten tutkimus- ja kehittämisverkostojen rakentaminen. Sukellamme myös siihen, mitkä hyvät käytännöt yhteistoiminnan fasilitointiin kytkeytyy ja mitä osaamista se oikein vaatii. Jakson käsikirjoittaja: Nea […]

Tulevaisuusareena-podcastsarjan viidennen jakson aihe on moninäkökulmainen ja sosiaalisesti kestävä hankeviestintä. Kokemustoimija ja viestinnän ja markkinoinnin opiskelija Sara Väisänen sekä viestinnän asiantuntija Milla Åman Kyyrö keskustelevat aiheesta yhdessä lehtori ja projektipäällikkö Nea Vänskän kanssa. Keskustelussa pohditaan esimerkiksi, kuinka hankeviestintää voidaan suunnitella ja toteuttaa osallistuvan TKI-kumppanuuden periaatteiden mukaisesti ja sosiaalisesti kestävillä tavoilla sekä mitä hyötyä siitä on […]

Tulevaisuusareena-podcastsarjan neljäs jakso käsittelee dialogin merkitystä ja mahdollisuuksia osallistuvassa TKI-kumppanuudessa ja yhteistoiminnassa. Keskustelemassa ovat #MINÄMERKITSEN-projektista opettaja, KM Emmi Pohjolainen ja asiantuntijayrittäjä & puheterapeutti, FM Elisa Johansson. Projekti on alusta lähtien toiminut tasavertaisessa kehittäjäkumppanuudessa ja tuottanut sisältöä projektiin yhdessä keskustellen. Siinä toteutetaan yhdenvertaisia keskusteluja eri tahojen kanssa. Keskustelujen tavoitteena on lisätä ymmärrystä yhteistoiminnan vaikutuksista sekä nostaa […]

« Edellinen sivuSeuraava sivu »
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.