Tulevaisuutta luotaamassa

Kurkista meidän monialaiseen kehittämiseen ja sen taustalla oleviin ilmiöihin. Metropolia on rohkea tulevaisuuden rakentaja. Asiantuntijuus on meille intohimo, yhteinen tekeminen kumppaneiden kanssa voimavaramme ja avoimuus on toimintatapamme.

Tulevaisuusareena-podcastsarjan viidennen jakson aihe on moninäkökulmainen ja sosiaalisesti kestävä hankeviestintä. Kokemustoimija ja viestinnän ja markkinoinnin opiskelija Sara Väisänen sekä viestinnän asiantuntija Milla Åman Kyyrö keskustelevat aiheesta yhdessä lehtori ja projektipäällikkö Nea Vänskän kanssa. Keskustelussa pohditaan esimerkiksi, kuinka hankeviestintää voidaan suunnitella ja toteuttaa osallistuvan TKI-kumppanuuden periaatteiden mukaisesti ja sosiaalisesti kestävillä tavoilla sekä mitä hyötyä siitä on […]

Tulevaisuusareena-podcastsarjan neljäs jakso käsittelee dialogin merkitystä ja mahdollisuuksia osallistuvassa TKI-kumppanuudessa ja yhteistoiminnassa. Keskustelemassa ovat #MINÄMERKITSEN-projektista opettaja, KM Emmi Pohjolainen ja asiantuntijayrittäjä & puheterapeutti, FM Elisa Johansson. Projekti on alusta lähtien toiminut tasavertaisessa kehittäjäkumppanuudessa ja tuottanut sisältöä projektiin yhdessä keskustellen. Siinä toteutetaan yhdenvertaisia keskusteluja eri tahojen kanssa. Keskustelujen tavoitteena on lisätä ymmärrystä yhteistoiminnan vaikutuksista sekä nostaa […]

Tulevaisuusareena-podcastsarjan kolmannessa jaksossa kanssatutkija ja kokemusasiantuntija Antti Pitkänen ja lehtori Ulla Vehkaperä keskustelevat siitä, mitä on merkityksellinen yhteistoiminta ja miten mahdollistetaan kokemustoimijoiden, tutkijoiden, ammattilaisten ja opiskelijoiden mielekästä ja kumppanuuteen perustuvaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Keskustelua johdattaa lehtori ja projektipäällikkö Nea Vänskä. Pääsemme kuulemaan muun muassa, kuinka luodaan puitteita yhdenvertaiselle ja mukaan kutsuvalle tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalle […]

Tulevaisuusareena-podcastsarjan toisessa jaksossa pureudutaan syvemmin osallistuvan TKI-kumppanuuden mahdollisuuksiin kestävän hyvinvoinnin edistämisessä. Miten kumppanuudessa onnistutaan? Entä millaisia haasteita toteuttamiseeen liittyy? Jaksossa pohditaan, miksi osallistuva TKI-kumppanuus on tärkeää ja mitä ovat sen tuottamat hyödyt yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmista. Keskustelemassa ovat TKI-toiminnan johtaja Anna-Maria Vilkuna ja yliopettaja Salla Sipari Metropoliasta sekä professori Arto O. Salonen Itä-Suomen yliopistosta. […]

Tulevaisuusareena-podcastsarja käsittelee kumppanuuteen perustuvaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa kestävän hyvinvoinnin edistämiseksi. Sarjan ensimmäisessä jaksossa kysytään ja pohditaan, mitä osallistuva TKI-kumppanuus on ja miten kestävän hyvinvoinnin tavoittelu haastaa meitä uudistamaan TKI-toimintaa ja -kulttuuria? Keskustelemassa ovat TKI-toiminnan johtaja Anna-Maria Vilkuna ja yliopettaja Salla Sipari Metropoliasta sekä professori Arto O. Salonen Itä-Suomen yliopistosta. Keskustelua fasilitoi lehtori ja projektipäällikkö […]

Kuinka tärkeää on tavoitteen määrittely osana tarkoituksenmukaisia osallistavia työpajoja? Mitä tavoitteen määrittelyssä on hyvä ottaa huomioon? Tässä jaksossa kurkistetaan siihen, millainen on hyvä tavoite, miten siitä voidaan viestiä ja miten sen saavuttamista voidaan arvioida. Entä miten pitäisi toimia, jos keskustelu karkaakin tavoitteeksi määritellystä aiheesta muualle? Asiasta keskustelevat osallistuvan työotteen asiantuntijat, lehtorit Henna-Liisa Palojärvi ja Outi […]

Millä tavoin osallistava johtaminen auttaa vahvistamaan ja tukemaan toimijuutta työyhteisössä? Miten välttää näennäisosallistaminen – ja näennäisosallistuminen? Miten voidaan kutsua mukaan osallistumaan ja millä tavoin erilaiset jännitteet voidaan kääntää osallistavan johtamisen hyödyksi? Metropolia Ammattikorkeakoulun Osallistuen-podcastin kolmannessa jaksossa näistä teemoista ovat keskustelemassa yliopettaja ja tutkintovastaava Katri Halonen, tutkintovastaava Raisa Varsta, osaamisaluepäällikkö Heidi Stenberg ja osallistavan työotteen asiantuntija […]

Osallistava työskentely nähdään usein toimintana, jossa tiimin vetäjä tai ulkopuolinen fasilitoija auttaa ihmisiä keskustelemaan, suunnittelemaan, toimimaan yhdessä jonkin yhteisen asian äärellä. Ihmiset tulevat valmiiksi suunniteltuun tilaisuuteen tuomaan ajatuksensa, taitonsa ja tietonsa kehittämisen tueksi. Mutta mitäpä jos osallistavaa työskentelyä ei nähtäisikään erillisinä fasilitoituina hetkinä, vaan osallistuva työote olisikin tiimityötaito: perusosaaminen ja työote, joka jokaisella tiimiläisellä on? […]

Mitä osallisuus on, miten sitä määritellään? Miten osallisuutta voidaan vahvistaa ja mikä merkitys meillä jokaisella on osallisuuden edistämisessä? Metropolia Ammattikorkeakoulun Osallistuen-podcast-sarjan ensimmäisessä jaksossa näistä teemoista ovat keskustelemassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava tutkija Anna-Maria Isola sekä osallistavan työotteen asiantuntijat Elina Ala-Nikkola ja Anne-Mari Raivio Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Osallistuen-podcastissa osallisuudesta innostuneet asiantuntijat asettuvat ihmettelemään osallisuutta, sen […]

Tässä Korkeapainetta-podcastin jaksossa keskustellaan hyvinvointia ja terveyttä tukevasta luovasta toiminnasta ja sen mahdollisuuksista juurtua osaksi hyvinvointialueiden toimintaa. Mitä näköaloja ja mahdollisuuksia vuoden 2023 alusta perustetut hyvinvointialueet tuovat luovan työotteen ja monialaisen työskentelyn hyödyntämiseen osana työn arkea? Millaisilla tavoilla se vakiintuu toimintaan? Näitä asioita yhdessä pohtivat Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vanhusten palveluiden toimialajohtaja Minna Lahnalampi-Lahtinen, Helsingin […]

« Edellinen sivuSeuraava sivu »
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.