Digikliinisiä uratarinoita 2: Työhyvinvoiva asiantuntija

Tässä jaksossa keskustellaan sekä yleisestä hyvinvoinnista että työhyvinvoinnista, erityisesti kliinisessä työssä toimivien ja alalle haluavien näkökulmasta. Jaksossa keskustelevat alumnit Sanna Varteva ja Tuija Huupponen, digikliinisten opiskelija Julia Hiidenvesi ja lehtori/uraohjaaja Outi Pyrhönen. Keskustelua johdatteleva Mari Virtanen toimii tutkintovastaavana Metropolian Kliininen asiantuntijuus, digitaalisten palvelujen asiantuntija, YAMK -tutkinnossa.

Hyvinvointiin vaikuttavina tekijöinä jaksossa nostetaan esiin työn imu, mahdollisuus tehdä töitä omalla persoonalla, ja oman työyhteisön tuki. Alumnit Sanna ja Tuija korostavat työn imua ja merkityksellisyyttä työssään, kun taas Julia tuo esiin intensiivisen työskentelyn haasteet ja palautumisen tärkeyden. Keskustelu laajenee käsittelemään myös hallinnan tunnetta ja tasapainoa hyvinvoinnin osatekijöinä.

Digikliinisiä uratarinoita -sarja

  • on suunnattu kliinisessä työssä sote-alalla toimiville, alanvaihtajille, digitaalisesti orientoituneille ja digikliinisestä asiantuntijuudesta kiinnostuneille
  • pyrkii tuottamaan uutta tietoa tulevaisuuden terveydenhuollon ja sen kehittämisen tueksi
  • tekee näkyväksi digikliinisen asiantuntijuuden ja työnkuvien monipuolisuutta.

Tämä podcast on julkaistu avoimella Creative Commons Nimeä-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen (CC BY-ND) -lisenssillä.

Käsikirjoittajat: Hanna Jantunen, Julia Hiidenvesi, Outi Pyrhönen ja Mari Virtanen
Tallenteen kesto: 38 minuuttia

Ei kommentteja

    Vastaa


    The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.