Muutosvoimaa osaamisesta 4: Työssä oppimisen oivallukset ja opit pk-yrityksissä

Muutosvoimaa osaamisesta -podcast-sarjan viimeisessä jaksossa MUUVO-hankkeen yritysvalmentajat keskustelevat kehitystyön aikana syntyneistä oivalluksista ja opeista. Millainen oli hankkeessa testattu koulutus- ja valmennusmalli? Entä miten mikrokurssit ja valmennus voivat toimia osaamisen kehittämisen tukena?

Keskustelemassa ovat yritysvalmentajat Taru Maamies ja Kari Mattila Laurea-ammattikorkeakoulusta sekä yritysvalmentajat Anne-Mari Raivio, Natasa Anttila, Kaisa Välivehmas ja Perttu Pohjonen Metropolia Ammattikorkeakoulusta.

Tallenteen kesto: 31:39 min
Käsikirjoitus: Anne-Mari Raivio, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Tämä podcast-sarja on toteutettu osana MUUVO muutosvoimaa osaamisesta -hanketta, jossa pilotoitiin uudenlaista työelämälähtöistä osaamisen kehittämisen toimintamallia. Hanke toteutettiin Laurea-ammattikorkeakoulun, Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Vantaan kaupungin elinkeinopalveluiden yhteistyönä vuosina 2021–2023, ja se on saanut Euroopan sosiaalirahaston tukea osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Ei kommentteja

    Vastaa


    The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.