Muutosvoimaa osaamisesta 1: Vastuullisuus ja kestävä kehitys kiinteistöpalvelun arjessa

Muutosvoimaa osaamisesta -podcast-sarjan ensimmäisessä jaksossa keskustellaan kestävän kehityksen ja vastuullisuuden roolista ja merkityksestä kiinteistöpalveluissa. Entä millaista osaamista tarvitaan tulevaisuudessa kiinteistöpalveluissa?

Keskustelemassa ovat yritysvalmentajat Natasa Anttila ja Perttu Pohjonen Metropolia Ammattikorkeakoulusta sekä toimitusjohtaja Kaija Niemi Länsimäen Kiinteistöpalveluista.

Tallenteen kesto: 27:23 min
Käsikirjoitus: Natasa Anttila ja Perttu Pohjonen, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Tämä podcast-sarja on toteutettu osana MUUVO muutosvoimaa osaamisesta -hanketta, jossa pilotoitiin uudenlaista työelämälähtöistä osaamisen kehittämisen toimintamallia. Hanke toteutettiin Laurea-ammattikorkeakoulun, Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Vantaan kaupungin elinkeinopalveluiden yhteistyönä vuosina 2021–2023, ja se on saanut Euroopan sosiaalirahaston tukea osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Ei kommentteja

    Vastaa


    The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.