Viimeinen kuulutus 3: Eettisyys kestävässä asiantuntijuudessa -matkalle

Tässä osassa kuulemme kestävän työtoiminnan ja työhyvinvoinnin perustasta. Lisäksi pohdimme yhdessä millä keinoin työn aiheuttamaa eettistä kuormitusta voidaan vähentää tai jopa välttää kokonaan.

Aihe on tärkeä, sillä opintojen aikana eettisen työn tekemisen sekä johtamisen tiedot ja taidot sekä kokemus eettisesti kestävästä työkulttuurista siirtyvät opiskelijoiden mukana työelämään, kun he valmistuvat.

Jaksossa vieraina ovat Metropolia Ammattikorkeakoulun lehtori Jaana Seitovirta ja sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelman opiskelija Mikael Kasberg. Keskustelua johdattelevat Metropolian lehtorit Anu Leppänen ja Teija Rautiola.

Tämä podcast on julkaistu avoimella Creative Commons Nimeä-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen (CC BY-ND) -lisenssillä.

Käsikirjoittajat: Teija Rautiola ja Anu Leppänen
Editointi: Samuel Dietz, Digistudiopalvelu
Tallenteen kesto: 29:45 min

Ei kommentteja

    Vastaa


    The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.