Muutosvoimaa osaamisesta 3: Osaamisen kehittäminen yksinyrittäjän arjessa

Muutosvoimaa osaamisesta -podcast-sarjan kolmannessa jaksossa pysähdymme tarkastelemaan osaamisen kehittämistä yksinyrittäjän näkökulmasta. Miten yksinyrittäjä voi kehittää osaamistaan?

Keskustelemassa ovat lehtori ja yritysvalmentaja Taru Maamies Laurea-ammattikorkeakoulusta, yritysvalmentaja Kaisa Välivehmas Metropolia Ammattikorkeakoulusta sekä Ani Lakoma Radilak Oy:sta ja Jussi Oivukkamäki Formidable Group Oy:sta.

Tallenteen kesto: 29:11 min
Käsikirjoitus: Kaisa Välivehmas, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Taru Maamies Laurea-ammattikorkeakoulu

Tämä podcast-sarja on toteutettu osana MUUVO muutosvoimaa osaamisesta -hanketta, jonka tavoitteena oli pilotoida uudenlaista työelämälähtöistä osaamisen kehittämisen toimintamallia. Hanke toteutettiin Laurea-ammattikorkeakoulun, Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Vantaan kaupungin yhteistyönä. Hanke on saanut tukea Euroopan sosiaalirahastolta.

Ei kommentteja

    Vastaa


    The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.