Kestotilaus oppimiseen

Millainen mielikuva sinulla on ammattikorkeakouluopinnoista? Metropoliassa voit opiskella monialaisesti moderneissa oppimisympäristöissä, kampuksella tai verkossa. Tarjolla on räätälöityjä ja yksilöllisiä palveluita eri elämäntilanteisiin. Kiinnostaako koodaaminen, terveydenhoito tai esimerkiksi liiketalous? Jatkuva oppiminen ja työelämälähtöisyys ovat meille tärkeitä asioita.

Ylläty, innostu ja opi mitä kaikkea Metropolia tarjoaa opiskelijoille ja yhteistyökumppaneille.

Jakso 5. Osaaminen näkyviin Keskustelemassa Raisa Varsta ja Anne-Mari Raivio Metropoliasta sekä Sanna Velin Stadin ammatti- ja aikuisopistosta. Jaksossa pureudutaan osaamisen tunnistamisen maailmaan. Kuinka hyvin me osaamme omaa osaamistamme sanoittaa, mitä kaikkea osaaminen oikeastaan tarkoittaakaan ja miten sen näkyväksi tekemistä voitaisiin tukea? Opi arjessa -podcast-sarja on osa Sitran rahoittamaa Opi arjessa -hanketta, jonka Metropolia Ammattikorkeakoulu […]

Jakso 4. Työssä oppimisen fasilitointi Keskustelemassa Raisa Varsta ja Anne-Mari Raivio Metropoliasta sekä Annu Karkama Mukamas Learning Design Oy:stä ja Mari Rytisalo Tampereen ammattikorkeakoulusta. Jaksossa keskustellaan siitä, miten oppimista pitäisi edistää ja sparrata organisaatioissa, miten saadaan aikaan innostusta ja iloa oppimiseen ja millä tavoin muotoiluajattelua voisi siinä hyödyntää. Opi arjessa -podcast-sarja on osa Sitran rahoittamaa […]

Keskustelemassa Raisa Varsta ja Anne-Mari Raivio Metropoliasta sekä Vilma Mutka Mukamas Learning Design Oy:stä. Jaksossa pureudutaan yhteisöohjautuvuuteen osana oppivaa organisaatiota. Opi arjessa -podcast-sarja on osa Sitran rahoittamaa Opi arjessa -hanketta, jonka Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa syksyllä 2021. Hankkeessa luotiin Vantaan kaupungille ketterän työssä oppimisen malli. Tässä podcast-sarjassa Metropolian oppimisen asiantuntijat Anne-Mari Raivio […]

Jakso 2. Oppiminen työntekijän taitona Keskustelemassa Raisa Varsta ja Anne-Mari Raivio Metropoliasta sekä Annu Karkama Mukamas Learning Design Oy:stä. Jaksossa etsitään keinoja vahvistaa omia oppimisen taitoja ja pohditaan mm. sisäisen motivaation, aikapaineen ja itsetuntemuksen merkitystä työssä oppimiselle. Opi arjessa -podcast-sarja on osa Sitran rahoittamaa Opi arjessa -hanketta, jonka Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa […]

Jakso 1. Työssä oppiminen Keskustelemassa Raisa Varsta ja Anne-Mari Raivio Metropoliasta sekä Vilma Mutka Mukamas Learning Design Oy:stä. Jaksossa pohditaan sitä, miten työssä tänä päivänä opitaan ja puhutaanko oppimisesta riittävästi työpaikoilla ja mistä meidän oikeastaan pitäisikään puhua. Opi arjessa -podcast-sarja on osa Sitran rahoittamaa Opi arjessa -hanketta, jonka Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa […]

Pedagogin hetki -podcastin seitsemäs jakso. Vieraana Metropolian lehtori, digimentori ja digiguru Hannu Turunen Puhtaat ja älykkäät ratkaisut -osaamisalueelta. Keskustelemme jaksossa oppimismuotoilusta ja siitä mitä se on. Keskustelussa Hannu jakaa käytännön kokemuksiaan oppimismuotoilusta ja pohdimme tuttuun tapaamme laajemminkin sen hyötyjä ja käyttöä. Wikipedia määrittelee että ”Oppimismuotoilu on toimintatapa tai näkökulma, jota voidaan soveltaa esimerkiksi koulutuksen, henkilöstön […]

Pedagogin hetki -podcastin kuudes jakso, jossa vieraana liiketalouden yliopettaja Jukka Kaisla. Ensimmäinen vieraamme koskaan käynnistää meissä syviä prosesseja. Nostamme pöydälle koulujärjestelmän heikkouden: puutteellisen itsenäisen ja kriittisen ajattelun opettamisen. Nyt on aika lopettaa copy-paste-kirjoittaminen. Omista oppisi! Jaksossa esittelemme toimivaksi todetun menetelmän, jolla opiskelijoiden oppi syvenee ja myös opettajan työ kevenee. Mikä juju tässä sitten piilee? Menetelmään […]

Pedagogin hetki -podcastin viides jakso: Onko tulevaisuus verkko-opetuksen juhlaa vai uhkaa? Kuuntele pohdintojamme koulutuksen tulevaisuudesta perustuen virtuaalisten ammattikorkeakoulupäivien kahteenkymmeneen kysymykseen. Mitä ajatuksia kysymykset herättävät Markuksessa ja Juhanassa? Luottavatko he teknologian kykyyn ratkaista ongelmia? Vai onko kenties teknologia se ongelma? Entä mitä Mooceista, demokratisoivatko ne oppimista? Onko koulutuksen tulevaisuus utopiaa vai dystopiaa ja paljastuuko jommastakummasta juontajasta […]

Podcastissa Metropolian digipäällikkö Kimmo Leiviskä haastattelee Metropolian dialogipäällikkö Minna Kaihovirtaa aiheesta, mitä webinaarin juontaja pitää ottaa huomioon ennen webinaaria ja webinaarin aikana. Lopuksi Minna antaa vinkkejä, neuvoja ja niksejä webinaarin juontajille.  

Tulevat ensihoitajat hoi! Ensihoitajaopiskelijat Mira ja Tiia-Mari käsittelevät opinnäytetyön tuotoksena tehdyssä podcastissaan epävakaan persoonallisuushäiriöisen potilaan kohtaamista ensihoidossa. Tule ja opi, miksi tästä aiheesta tulee keskustella, mitä epävakaa persoonallisuus on sekä siitä, miten epävakaa persoonallisuushäiriöinen tulisi ensihoidossa kohdata! Musiikki: Square People – I’m Not Nervous (CC BY 3.0)

« Edellinen sivuSeuraava sivu »