Minustako akuuttihoitotyön tai ensihoidon YAMK-opiskelija Metropoliaan?

Tässä podcastissa käsitellään Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kokemuksia yamk-tutkinnon merkityksestä oman asiantuntijuuden ja urakehityksen sekä tulevaisuuden työelämän kehittämistä. Keskustelemassa ovat akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen yamk-opiskelija Senni-Milla Luostarinen sekä ensihoidon kehittämisen ja johtamisen yamk-opiskelija Markus Kauhanen. Lisäksi paikalla ovat tutkintovastaava Jukka Lehtimäki ja yliopettaja Iira Lankinen.

Tule kuuntelemaan, mikä hyöty Senni-Millan ja Markuksen mielestä on siitä, että opiskelutoverit ovat laajasti eri puolilta Suomea tai minkälaisia kokemuksia heillä on itsenäisestä opiskelusta, etäopiskelusta tai ryhmätöistä. Kuulet myös opiskelijoiden ajatuksia urakehityksestä ja työelämän kehittämisestä tutkinnon suorittamisen jälkeen. Lisäksi Jukka kertoo lisätietoa tutkintoon hakeutumisesta.

Tule siis ihmeessä kuulemaan, miksi kannattaa hakeutua Metropoliaan opiskelemaan yamk-tutkintoa.

Podcastin kesto 24:24. Käsikirjoitus Iira Lankinen. Miksaus: Samir Hellal

Suunnittelussa ja toteutuksessa on hyödynnetty seuraavia lähteitä:
Hoitotyön tutkimussäätiö. FinAME-asiantuntijuusmalli™ – Hotus https://www.hotus.fi/asiantuntijuustoimintamalli/

OPH 2019. Osaaminen 2035. Opetushallituksen raportit ja selvitykset 2019:3 Osaaminen 2035 | Opetushallitus (oph.fi)
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/osaaminen-2035

OPH 2022. Tutkintojen viitekehysten osaamistasokuvaukset. 191224_tutkintojen_viitekehysten_osaamistasokuvaukset_fi_sv_en.pdf (oph.fi)
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/191224_tutkintojen_viitekehysten_osaamistasokuvaukset_fi_sv_en.pdf

Arene 2022. Arenen suositus ammattikorkeakouluille yhteisistä kompetensseista ja niiden soveltamisesta. https://www.arene.fi/julkaisut/raportit/suositus-ammattikorkeakoulujen-yhteisista-kompetensseista-ja-niiden-soveltamisesta-2022/

 

Ei kommentteja

    Vastaa


    The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.