Auditointipäiväkirja 3: Hallitseeko Metropoliassa opettaja laatua vai laatu opettajaa?

Heidi Stenberg ja Virve Kentta

Auditointipäiväkirjan kolmannessa jaksossa toiminta-arkitehti Virve Kentta ja projektipäällikkö Heidi Stenberg pohtivat, miten laatu käsitteenä näyttäytyy Metropoliassa.

Podcastia käsikirjoittamassa ovat olleet Virve Kentta ja Anna Zaikova.

Ei kommentteja

    Vastaa


    The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.