Datan jäljillä 5: TKI-hankkeiden eettiset näkökulmat

Datan jäljillä -podcast-sarjan viidennessä jaksossa keskustelemme TKI-hankkeisiin liittyvistä eettisistä kysymyksistä. Mitä tarkoitetaan avoimella TKI-toiminnalla ja millaisia eettisiä kysymyksiä projektin elinkaaren aikana voi tulla vastaan?

Tässä jaksossa keskustelemassa ovat projektiasiantuntija Laura Mattila, lehtori Hanna Repo Jamal ja innovaatioasiantuntija Juha Järvinen Metropolia Ammattikorkeakoulusta.

Podcastit mainittu linkkivinkki:

Datan jäljillä -podcast-sarja toteutetaan osana Metropolian data-agenttitoimintaa, jonka tarkoituksena on kannustaa hyvään aineistonhallintaan ja edistää aineistojen avoimuutta.

Tallenteen kesto: 15:18 min
Käsikirjoitus: Anna Eskola, Laura Mattila ja Hanna Repo Jamal, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Ei kommentteja

    Vastaa


    The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.