Hyvissä handuissa 3: Opiskelijoiden konsultatiivinen osaaminen tulevaisuuden työelämätaitona

Kaija Kekäläinen, Kaarin Pirilä ja Anna Mäntykoski.

Tässä jaksossa keskustellaan aiheesta ”opiskelijoiden konsultatiivinen osaaminen tulevaisuuden työelämätaitona”. Keskustelijoina ovat Metropolia ammattikorkeakoulun lehtori Kaija Kekäläinen ja fysioterapian tutkinnon opiskelija Anna Mäntykoski sekä Metropolia ammattikorkeakoulun yliopettaja Kaarina Pirilä.

Keskustelussa tarkastellaan konsultatiivista toimintaa ja osaamista käytännönläheisesti ja muodostetaan käsitystä siitä mitä konsultatiivinen osaaminen tulevaisuuden työelämätaitona antaa erityisesti opiskelijoille, mutta myös opettajille ja asiakkaille.

Ei kommentteja

    Vastaa


    The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.