Hyvissä handuissa 2: Monialaisen harjoittelun tuottama osaaminen ja sen hyödyntäminen kotihoidossa

Carita Hand.. Kaija Kekäläinen, Sanna Nurminen ja kuva digistudiosta

Tässä jaksossa keskustellaan Monialaisen tiimiharjoittelun tuottamasta osaamisesta ja sen hyödyntämisestä kotihoidossa.

Aiheena on “Monialaisen harjoittelun tuottama osaaminen ja sen hyödyntäminen kotihoidossa”. Erityisesti tarkastellaan yhteistyöosaamista ja siihen liittyviä osaamisalueita.

Keskustelijoina ovat Helsingin kaupungin Idän alueen kotihoitopäällikkö Sanna Numminen,
Metropolia AMK:n lehtorit, tutkintovastaava, Kaija Kekäläinen Hyvinvoinnin osaamisalueelta sekä lehtori Carita Hand Terveys osaamisalueelta.

Keskustelua käydään monialaisesta osaamisesta, sen tärkeydestä ja siihen liittyvistä vaatimuksista.

Osaamista tarkastellaan yhteistyöosaamisen sekä siihen liittyvien ihmislähtöisen-, konsultatiivisen- ja kumppanuusosaamisen, näkökulmista.

Ei kommentteja

    Vastaa