Keskusteluja luovuuden ja taiteen merkityksestä ja saavutettavuudesta

Miten luovuus ja taide edistävät yhteisöllisyyttä, osallisuutta, moninaisuutta ja tiedon levittämistä? Millä keinoilla taidetta ja kulttuuritoimintaa voidaan tehdä saavutettavaksi kaikille? Tässä podcastissa näistä aiheista keskustelevat tutkija, yliopettaja Laura Huhtinen Hildén Metropoliasta ja hankekoordinaattori Ruka Toivonen Kulttuuria kaikille -palvelusta.

Podcastin tuottivat yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Kulttuuria kaikille -palvelun Kaikukeskus. Podcast tuotettiin osana Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille -hanketta. Keskustelussa viitataan hankkeessa tuotettuihin videoihin.

Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille -hanke on Kansallisen ikäohjelman yhteishanke, ja sitä koordinoi Taiteen edistämiskeskus. Hankkeessa ovat mukana Kulttuuria kaikille palvelu, Aili-verkosto ja Teatterikeskus. Kulttuuria kaikille -palvelu keskittyy hankkeessa edistämään tiukassa taloudellisessa tilanteessa olevien ikäihmisten yhdenvertaista kulttuuriin osallistumista ja kulttuurihyvinvointia Kaikukortti-toiminnan avulla.

Äänitteen kesto: 16 min

Ei kommentteja

    Vastaa


    The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.