Korkeapainetta 1: Luovuus mielenterveytemme tukena

Tässä Korkeapainetta-podcastin jaksossa keskustellaan siitä, miten luovuus, taidetoiminta ja ilmaisu voivat olla mielen hyvinvoinnin ja mielenterveyden tukena. Keskustelijat pohtivat miten mielenterveystyön ammattilainen voi omassa työotteessaan lisätä luovuuden mahdollisuuksia. Jaksossa kuullaan paljon kokemuksia ja konkreettisia esimerkkejä niin yksilö- kuin ryhmätyöskentelystä.

Jaksossa kuullaan myös, mitä mielenterveydellä ja mielen hyvinvoinnilla ylipäänsä tarkoitetaan, miten suomalaisten mielet tällä hetkellä voivat sekä keskustellaan mielen ongelmien ennaltaehkäisyn merkityksestä.

Keskustelijoina jaksossa ovat aikuisten mielenterveystyön asiantuntija Mirja Erlund MIELI Suomen mielenterveys ry:stä sekä psykologian lehtori Eeva Tawast ja kulttuurihyvinvoinnin asiantuntija Elina Ala-Nikkola Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Korkeapainetta-podcast-sarjassa tarkastellaan kulttuurihyvinvoinnin edistämistä erilaisista näkökulmista käsin. Vieraina jaksoissa on alan tutkijoita, kehittäjiä ja asiantuntijoita. Keskustelujen äärelle johdattelevat kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijat Metropolia Ammattikorkeakoulusta.

Podcast-sarjaa julkaistaan osana Kulttuurihyvinvoinnin tutkimuksen ja koulutuksen osaamiskeskittymä CuWeREn toimintaa. CuWeREn toiminnasta vastaavat Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto.

Tutustu myös Korkeapainetta-blogiin

Jakson käsikirjoitus: Elina Ala-Nikkola & Eeva Tawast
Tallenteen kesto: 40 minuuttia

Ei kommentteja

    Vastaa


    The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.