Korkeapainetta 2: Luovaa toimintaa ryhmässä mielen hyvinvointiin!

Tässä Korkeapainetta-sarjan jaksossa keskustellaan mielen hyvinvoinnin tukemisesta luovan ryhmätoiminnan keinoin. Aiheeseen sukelletaan kahden eri käytännön esimerkin kautta. Uusia säveliä etsimässä -ryhmätoiminta on ammattilaisten ohjaamaa luovaa ryhmätoimintaa, jonka keskiössä on monialainen ja -ammatillinen ohjaaminen sekä osallistujalähtöisyys. TunneMusiikki-toiminta puolestaan on Eläkeliiton järjestämää toimintaa, jota ohjaavat toiminnan ohjaamiseen koulutetut vapaaehtoiset vertaiset.

Jaksossa keskustelevat Metropolia Ammattikorkeakoulusta psykologian lehtori Eeva Tawast, kulttuurihyvinvoinnin asiantuntija ja musiikkikasvatuksen ja taiteen soveltavan käytön pääainevastaava, lehtori Minna Lamppu sekä vanhustyön lehtori Heidi Oilimo, joka on työskennellyt aiemmin myös Eläkeliitossa TunneMusiikki-toiminnan suunnittelijana.

Korkeapainetta-podcast-sarjassa tarkastellaan kulttuurihyvinvoinnin edistämistä erilaisista näkökulmista käsin. Vieraina jaksoissa on alan tutkijoita, kehittäjiä ja asiantuntijoita. Keskustelujen äärelle johdattelevat kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijat Metropolia Ammattikorkeakoulusta.

Podcast-sarjaa julkaistaan osana Kulttuurihyvinvoinnin tutkimuksen ja koulutuksen osaamiskeskittymä CuWeREn toimintaa. CuWeREn toiminnasta vastaavat Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto.

Tutustu myös Korkeapainetta-blogiin

Jakson käsikirjoitus: Elina Ala-Nikkola, Minna Lamppu & Eeva Tawast
Tallenteen kesto: 34 minuuttia

Ei kommentteja

    Vastaa


    The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.