Korkeapainetta 3: Luova ryhmätoiminta muistiperheille

Miten moniammatillisesti ohjatulla luovalla ryhmätoiminnalla voidaan tukea sellaisten perheiden arkea, jossa perheenjäsenellä on muistisairaus? Millaisia kokemuksia on siitä, miten osallistujat ryhmätoiminnan kokevat?

Tässä Korkeapainetta-podcastin jaksossakuvataan konkreettisesti, millaisia luovan ryhmätoiminnan pilotteja toteutettiin Uusia säveliä etsimässä -hankkeessa. Mitä ryhmissä käytännössä tehtiin? Entä mitkä olivat osallistujalähtöisesti, ryhmän jäsenet yksilöinä huomioivan toiminnan ohjaamisen lähtökohdat? Jaksossa kurkistetaan niin lähitapaamisina kuin etänäkin toteutettuihin ryhmiin.
Aiheesta keskustelevat Helsingin Riistavuoren palvelukeskuksen vastaava ohjaaja Jukka Raitio sekä kulttuurihyvinvoinnin asiantuntija, musiikkikasvatuksen ja taiteen soveltavan käytön pääainevastaava, lehtori Minna Lamppu ja vanhustyön lehtori Mari Heitto Metropolia Ammattikorkeakoulusta.

Korkeapainetta-podcast-sarjassa tarkastellaan kulttuurihyvinvoinnin edistämistä erilaisista näkökulmista käsin. Vieraina jaksoissa on alan tutkijoita, kehittäjiä ja asiantuntijoita. Keskustelujen äärelle johdattelevat kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijat Metropolia Ammattikorkeakoulusta.

Podcast-sarjaa julkaistaan osana Kulttuurihyvinvoinnin tutkimuksen ja koulutuksen osaamiskeskittymä CuWeREn toimintaa. CuWeREn toiminnasta vastaavat Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto.

Tutustu myös Korkeapainetta-blogiin

Jakson käsikirjoitus: Elina Ala-Nikkola, Mari Heitto, Minna Lamppu & Jukka Raitio
Tallenteen kesto: 27 minuuttia

Ei kommentteja

    Vastaa


    The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.