Korkeapainetta 4: Luova toiminta ja työote osaksi hyvinvointialueiden toimintaa

Tässä Korkeapainetta-podcastin jaksossa keskustellaan hyvinvointia ja terveyttä tukevasta luovasta toiminnasta ja sen mahdollisuuksista juurtua osaksi hyvinvointialueiden toimintaa. Mitä näköaloja ja mahdollisuuksia vuoden 2023 alusta perustetut hyvinvointialueet tuovat luovan työotteen ja monialaisen työskentelyn hyödyntämiseen osana työn arkea? Millaisilla tavoilla se vakiintuu toimintaan?

Näitä asioita yhdessä pohtivat Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vanhusten palveluiden toimialajohtaja Minna Lahnalampi-Lahtinen, Helsingin Riistavuoren palvelukeskuksen vastaava ohjaaja Jukka Raitio sekä kulttuurihyvinvoinnin asiantuntija, musiikkikasvatuksen ja taiteen soveltavan käytön pääainevastaava, lehtori Minna Lamppu ja vanhustyön lehtori Mari Heitto Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Jaksossa sukelletaan aiheeseen omaishoitoperheille suunnatun, moniammatillisesti toteutetun luovan ryhmätoiminnan kokemusten kautta. Keskustelu on nauhoitettu kesäkuussa 2023.

Korkeapainetta-podcast-sarjassa tarkastellaan kulttuurihyvinvoinnin edistämistä erilaisista näkökulmista käsin. Vieraina jaksoissa on alan tutkijoita, kehittäjiä ja asiantuntijoita. Keskustelujen äärelle johdattelevat kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijat Metropolia Ammattikorkeakoulusta.

Podcast-sarjaa julkaistaan osana Kulttuurihyvinvoinnin tutkimuksen ja koulutuksen osaamiskeskittymä CuWeREn toimintaa. CuWeREn toiminnasta vastaavat Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto.

Tutustu myös Korkeapainetta-blogiin

Jakson käsikirjoitus: Elina Ala-Nikkola, Mari Heitto, Minna Lahnalampi-Lahtinen, Minna Lamppu & Jukka Raitio
Tallenteen kesto: 32 minuuttia

Ei kommentteja

    Vastaa


    The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.