MetroPodia uudenlainen tapa julkaista 1: Käsis purkkiin! – Vinkkejä podcastin käsikirjoittamiseen

Mari Virtanen ja Ilse Skog

Tässä jaksossa yliopettaja Mari Virtanen ja viestintäyksikön asiantuntija Ilse Skog keskustelevat podcasteista osana korkeakoulujen julkaisutoimintaa. Jaksossa kuullaan käytännön kokemuksia ja jaetaan vinkkejä podcastien käsikirjoittamiseeen. Mitä kaikkea käsikirjoitusvaiheen liittyy, mitä kannattaa ottaa huomioon ja miten tätä voi käytännössä tehdä? Eli tule ihmeessä meidän mukaan kuulemaan, miten pannaan käsis purkkiin?

Ei kommentteja

    Vastaa


    The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.