Metropolia on the Move 1: Lisää liikettä opetukseen

Hedi Rontu ja Hanna Lankia

Metropolia on the Move -podcastsarjassa syvennytään opetuksen liikunnallistamiseen. Tässä erityisesti opetushenkilökunnalle suunnatussa sarjassa keskustellaan muun muassa siitä, miten fyysisen aktiivisuuden lisääminen opetukseen edistää oppimista ja kuinka opetukseen voidaan lisätä liikettä päivittäisessä työssä. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan!

 Metropolia on the Move -podcastsarjan ensimmäinen jakso.

Jaksossa jatkuvan oppimisen johtaja Heidi Rontu ja hankepäällikkö Hanna Lankia keskustelevat opetuksen liikunnallistamisesta. Mitä hyötyä istumisen tauottamisesta opetuksessa on ja miten sitä voidaan käytännössä toteuttaa? Lisäksi jaksossa esitellään opiskelijakunta METKAn Metropolia on the Move -hanketta.

Ei kommentteja

    Vastaa


    The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.