Moninainen Metropolia 2: Mitä moninainen Metropolia on opiskelijoille?

Moninainen Metropolia -podcast-sarjassa Metropolia Ammattikorkeakoulun jatkuvan oppimisen johtaja Heidi Rontu keskustelee opiskelijoiden, henkilökunnan jäsenten ja sidosryhmien kanssa siitä miten moninaisuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta voidaan edistää meillä Metropoliassa sekä laajemmin korkeakouluissa.

Tässä jaksossa vieraana on toimintaterapian opiskelija ja Metropolian opiskelijakunnan METKAn hallituksen jäsen, edunvalvonta- sekä tapahtumavastaava Juuli Ärttö. Miten kansainväliset opiskelijat huomioidaan? Entä miten orientoivissa opinnoissa voidaan käsitellä moninaisuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta? Mitä opiskelijat haluaisivat kehitettävän Metropoliassa?

Käsikirjoittajat: Heidi Rontu ja Juuli Ärttö
Jakson kesto: 19 min

Ei kommentteja

    Vastaa


    The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.