On the move 2: Onko liike lääke myös oppimisessa?

Hanna Lankia ,ja Heidi Syväoja

Mitä aivoissa tapahtuu, kun kehoa liikutetaan? Oppiiko liikkuva opiskelija paremmin? Metropolia on the Move -podcastsarjan toisessa jaksossa hankepäällikkö Hanna Lankia ja tutkija Heidi Syväoja syventyvät liikkumisen, aivojen ja oppimisen välisiin yhteyksiin tuoreimman tutkimustiedon valossa.

Ei kommentteja

    Vastaa


    The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.