Opinnäytetyö: Lastenreuman ja sen hoidon vaikutukset perheeseen

Lastenreuma vaikuttaa kokonaisvaltaisesti koko perheeseen. Tässä podcastissa Metropolian sairaanhoitajaopiskelijat Inka Aro ja Venni Lindberg siitä, minkälaisia vaikutuksia lastenreumalla ja sen hoidolla voi olla perheeseen. Podcastissa syvennytään myös siihen, minkälaisia voimavaroja pitkäaikaissairauden kanssa voidaan hyödyntää. Tarkoituksena on myös tarjota matalan kynnyksen vertaistukea reumaperheille.

Inka Aro, Janna Lintu ja Venni Lindberg toteuttivat podcastin osana toiminnallista opinnäytetyötään.

Käsikirjoitus: Inka Aro, Janna Lintu ja Venni Lindberg.

Tallenteen kesto: 24 min 12 s.

Ei kommentteja

    Vastaa


    The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.