Summer school Barcelonassa – Transversaaleja taitoja harjoittelemassa

Joukko nuoria rannalla

Onnistunut moniammatillinen yhteistyö edellyttää oppimaan oppimista, ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja sekä kriittistä ja luovaa ajattelua. Näitä transversaaleja taitoja voidaan oppia ja opettaa erilaisilla menetelmillä. Tässä podcastissa sosiaalialan opiskelijat Mirkka, Immi, Mari ja Sari kertovat oppimiskokemuksistaan Itshec-hankkeen Summer Schoolista, joka järjestettiin Barcelonassa kesällä 2022. Tervetuloa kuulemaan matkastamme!

Transversaaliset taidot ovat moniammatillisen työyhteisön perusta

Peer learning and cooperative learning support students’ transversal skills development in interprofessional and multicultural context

Sosiaalialan (ylempi AMK) opiskelija on transversaalisten taitojensa vastuullinen kehittäjä

Interprofessional Approach for Transversal Skills in Higher Education

Interprofessional Approach for Transversal Skills in Higher Education


Ei kommentteja

    Vastaa


    The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.