Taide työssä – kun yritys ja luovuus tapasivat toisensa 3: Taide työyhteisön tukena

Voiko taidetta tehdä yhdessä työporukan kanssa? Yritysvalmennukseen osallistuneet myyjät Lotta Ojala ja Juuso Naumanen kertovat taiteen tekemisen kokemuksistaan ja sen merkityksestä omassa työyhteisössään. Keskustelua johdattelee Raili Honkanen-Korhonen.

Podcast-sarjassa tuodaan esille, miten yritykset ja taiteilijat voivat hyötyä yhteistyöstä yritysvalmentajan johdolla. Sarjassa kerrotaan esimerkkejä siitä, miten taide, luovuus ja tarinat voivat olla mukana yrityksien yhteisöllisyyden rakentamisessa ja työyhteisön palautumiskyvyn vahvistamisessa. Sarjassa annetaan käytännön vinkkejä, miten yhteistyö saadaan parhaiten alulle, mitä yhteistyössä mahdollistuu ja kerrotaan eri osapuolten kokemuksia. Esimerkit tulevat Eloisa − Luovat menetelmät työyhteisön hyvinvoinnin ja resilienssin edistäjinä -hankkeen toiminnasta ja kokeiluista, jota rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Käsikirjoittajat: Jennie Nyman & Raili Honkanen-Korhonen

Tallenteen kesto: 28 min.

Ei kommentteja

    Vastaa


    The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.