TK-menetelmiä soveltamassa 1: Miksi TK-menetelmien osaaminen on tärkeää?

Kuvituskuva

Keskustelemassa Mari Virtanen, Antti Niemi ja Iira Lankinen

Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Jaksossa keskustellaan tutkimus- ja kehittämismenetelmiin liittyvästä osaamisesta, sen tärkeydestä korkeakouluopiskelijoille ja merkityksestä tulevaisuuden työelämälle.

Tämä jakso on ensimmäinen osa tutkimus ja kehittämismenetelmiä käsittelevää sarjaa, jonka tarkoituksena on selkiyttää TK-osaamisen merkitystä osana ammattikorkeakoulututkintoa ja tulevaisuuden työelämää. Tämä sarja on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan toimijoille, jotka toimivat nyt tai tulevaisuudessa tutkimisen, kehittämisen tai innovaatioiden parissa.

Toivomme, että tämä sarja vahvistaa TK-menetelmien merkityksen ymmärtämistä ja kirkastaa TK-menetelmien soveltavan käyttöä. Sarja tarjoaa konkreettisia esimerkkejä ja käytännön työvälineitä erilaisten tutkimuksellisten kehittämistöiden ja esimerkiksi opinnäytetöiden tekemiseen.

 

Ei kommentteja

    Vastaa


    The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.