TK-menetelmiä soveltamassa 2: Voidaanko YAMK-opinnäytetyöllä vastata työelämän kehittämistarpeisiin?

kuvituskuva

Tässä jaksossa keskustellaan käytännön esimerkkien kautta sitä, minkälaisiin työelämälähtöisiin tutkimus- ja kehittämistarpeisiin yamk-opiskelijat opinnäytetöissään vastaavat ja minkälaisilla tutkimusmenetelmillä niihin pyritään löytämään ratkaisuja. Onko yamk-opiskelijan tekemällä opinnäytetyöllä merkitystä urakehityksen näkökulmasta vai onko se vain pakko tehdä, jotta saa tutkinnon suoritetuksi?

Tämä jakso on toinen osa kolmiosaista tutkimus- ja kehittämismenetelmiä käsittelevää sarjaa, jonka tarkoituksena on selkiyttää TK-osaamisen merkitystä osana ammattikorkeakoulututkintoa ja tulevaisuuden työelämää. Keskustelemassa ovat Iira Lankinen, Antti Niemi ja Mari Virtanen.

Ei kommentteja

    Vastaa


    The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.