TK-menetelmiä soveltamassa 2: Voidaanko YAMK-opinnäytetyöllä vastata työelämän kehittämistarpeisiin?

kuvituskuva

Tässä jaksossa keskustellaan käytännön esimerkkien kautta sitä, minkälaisiin työelämälähtöisiin tutkimus- ja kehittämistarpeisiin yamk-opiskelijat opinnäytetöissään vastaavat ja minkälaisilla tutkimusmenetelmillä niihin pyritään löytämään ratkaisuja. Onko yamk-opiskelijan tekemällä opinnäytetyöllä merkitystä urakehityksen näkökulmasta vai onko se vain pakko tehdä, jotta saa tutkinnon suoritetuksi?

Tämä jakso on toinen osa kolmiosaista tutkimus- ja kehittämismenetelmiä käsittelevää sarjaa, jonka tarkoituksena on selkiyttää TK-osaamisen merkitystä osana ammattikorkeakoulututkintoa ja tulevaisuuden työelämää. Keskustelemassa ovat Iira Lankinen, Antti Niemi ja Mari Virtanen.

Ei kommentteja

    Vastaa