TK-menetelmiä soveltamassa 3: Miten huomioin tutkimusetiikka ja tietosuoja työelämän kehittämisessä?

kuvituskuva

Keskustelemassa Antti Niemi, Mari Virtanen, ja Iira Lankinen Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Jaksossa keskustellaan, miten työelämän kehittämisessä huomioidaan tutkimus- ja kehittämistoiminnan etiikka, mitä on hyvä tieteellinen käytäntö konkreettisesti ja miten tietosuojaan liittyvät kysymykset otetaan huomioon.

Tämä jakso on kolmas ja viimeinen osa tutkimus – ja kehittämismenetelmiä käsittelevää sarjaa, jonka tarkoituksena on selkiyttää TK-osaamisen merkitystä osana ammattikorkeakoulututkintoa ja tulevaisuuden työelämää. Tämä sarja on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan toimijoille, jotka toimivat nyt tai tulevaisuudessa tutkimisen, kehittämisen tai innovaatioiden parissa.
Toivomme, että tämä sarja vahvistaa TK-menetelmien merkityksen ymmärtämistä ja kirkastaa TK-menetelmien soveltavan käyttöä. Sarja tarjoaa konkreettisia esimerkkejä ja käytännön työvälineitä erilaisten tutkimuksellisten kehittämistöiden ja esimerkiksi opinnäytetöiden tekemiseen.

Ei kommentteja

    Vastaa