TK-menetelmiä soveltamassa 3: Miten huomioin tutkimusetiikka ja tietosuoja työelämän kehittämisessä?

kuvituskuva

Keskustelemassa Antti Niemi, Mari Virtanen, ja Iira Lankinen Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Jaksossa keskustellaan, miten työelämän kehittämisessä huomioidaan tutkimus- ja kehittämistoiminnan etiikka, mitä on hyvä tieteellinen käytäntö konkreettisesti ja miten tietosuojaan liittyvät kysymykset otetaan huomioon.

Tämä jakso on kolmas ja viimeinen osa tutkimus – ja kehittämismenetelmiä käsittelevää sarjaa, jonka tarkoituksena on selkiyttää TK-osaamisen merkitystä osana ammattikorkeakoulututkintoa ja tulevaisuuden työelämää. Tämä sarja on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan toimijoille, jotka toimivat nyt tai tulevaisuudessa tutkimisen, kehittämisen tai innovaatioiden parissa.
Toivomme, että tämä sarja vahvistaa TK-menetelmien merkityksen ymmärtämistä ja kirkastaa TK-menetelmien soveltavan käyttöä. Sarja tarjoaa konkreettisia esimerkkejä ja käytännön työvälineitä erilaisten tutkimuksellisten kehittämistöiden ja esimerkiksi opinnäytetöiden tekemiseen.

Ei kommentteja

    Vastaa


    The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.