Tulevaisuusareena-podcast 2: Osallistuvan TKI-kumppanuuden onnistumisia ja haasteita

Tulevaisuusareena-podcastsarjan toisessa jaksossa pureudutaan syvemmin osallistuvan TKI-kumppanuuden mahdollisuuksiin kestävän hyvinvoinnin edistämisessä. Miten kumppanuudessa onnistutaan? Entä millaisia haasteita toteuttamiseeen liittyy? Jaksossa pohditaan, miksi osallistuva TKI-kumppanuus on tärkeää ja mitä ovat sen tuottamat hyödyt yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmista.

Keskustelemassa ovat TKI-toiminnan johtaja Anna-Maria Vilkuna ja yliopettaja Salla Sipari Metropoliasta sekä professori Arto O. Salonen Itä-Suomen yliopistosta. Keskustelua fasilitoi lehtori ja projektipäällikkö Nea Vänskä Metropoliasta.

Jakson käsikirjoittaja: Nea Vänskä

Intro, tallennus ja editointi: Jussi Linkola

Tallenteen kesto: 42:46 minuuttia

Ei kommentteja

    Vastaa


    The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.