TK-menetelmiä käytäntöön 2: Määrällinen tutkimus YAMK-opinnäytteen menetelmänä

Tässä jaksossa sotejohtamisen YAMK-tutkinnon alumni Tuija Huupponen ja yliopettaja Mari Virtanen keskustelevat Tuijan määrällisenä tutkimuksena toteutetusta opinnäytetyöstä, jonka aiheena oli Etävastaanotot suun terveydenhuollossa : suuhygienistien, hammashoitajien ja hammaslääkäreiden kokemuksia ja mielipiteitä. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202303143561

Opinnäytetyö on kiinnostava siksi, että ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyöt ovat yleensä kehittämistöitä, eikä määrällisiä tutkimuksia ole paljon. Jaksossa kuvataan mm. määrällisen tutkimuksen vaiheita, kyselylomakkeen kehittämistä ja aineiston analysointia Lisäksi pohditaan tutkimuksen luotettavuutta haastavia tekijöitä.

Keskustelun lopuksi Tuija antaa vinkkejä määrällisen tutkimuksen tekijälle:

 1. Valitse aihe, joka oikeasti kiinnostaa ja motivoi, jotta jaksat työskennellä sen parissa.
 2. Panosta tutkimussuunnitelman tekoon ja mieti jo silloin, miten aiot aineistoa analysoida.
 3. Käytä viitteidenhallintaohjelmaa (esim. Zotero), jolla tallennat lähteet helposti yhteen paikkaan.
 4. Muodosta kysymykset huolellisesti ja harkitse taustatietokysymysten luokittelua.
 5. Tutustu käyttämiisi ohjelmiin, kuten SPSS ja Excel, ja hyödynnä niiden ominaisuuksia.
 6. Hyödynnä opinnäytetyöpajoja, joissa voit saada hyväksyntää ja arvokkaita vinkkejä kyselylomakkeen muodostamisessa ja tilastollisessa analysoinnissa.
 7. Lisäksi muista, että raportointivaihe voi olla työläs. Erittäin tärkeää on raportoida tutkimuksen tulokset selkeästi ja ymmärrettävästi.

Käsikirjoittaja: Mari Virtanen

Tallenteen kesto: 30 min

Lisäksi TK-menetelmiä käytäntöön ja TK-menetelmiä soveltamassa -sarjojen aiemmat jaksot voit kuunnella tästä:

Ei kommentteja

  Vastaa


  The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.