TK-menetelmiä käytäntöön 1 – Käytettävyystestaus

Tuulia Park ja Mari Vrtanen

Tänään käytettävyystestauksesta ja käyttäjäkokemuksen arvioinnista ovat keskustelemassa Metropolian digikliinisten (YAMK) alumni Tuulia Park ja saman tutkinnon yliopettaja ja tutkintovastaava Mari Virtanen.

Miksi digitaalisten palveluiden käytettävyyttä tutkitaan ja miksi se on tärkeää juuri nyt? Miten käytettävyystestauksen voi tehdä, mitä vaiheita siihen kuuluu ja minkälaisia aineistonkeruu ja – analysointi menetelmiä siinä voi hyödyntää? Ja mitä hyötyä siitä ylipäänsä on ja kenelle?
Kuuntelemalla saat vastauksen näihin ja moniin muihin kysymyksiin digitaalisten ratkaisujen käytettävyystestaukseen liittyen. Tule ihmeessä mukaan.
Tuulian koko työn voit lukea osoitteessa Theseus.fi. Julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202205169697

Tämä TK-menetelmiä käytäntöön- sarja on jatkoa sarjalle TK-menetelmiä soveltamassa, jonka aiemmat jaksot voit kuunnella tästä:
Virtanen, M., Lankinen, I. & Niemi, A. (5/2022). TK-menetelmiä soveltamassa 1: Miksi TK-menetelmien osaami-nen on tärkeää?
Lankinen, I., Virtanen, M. & Niemi, A. (9/ 2022). TK-menetelmiä soveltamassa 2: Voidaanko YAMK-opinnäytetyöllä vastata työelämän kehittämistarpeisiin?
Niemi, A., Lankinen, I. & Virtanen, M. (9/ 2022). TK-menetelmiä soveltamassa 3: Miten huomioin tutkimusetiikkaa ja tietosuojaa työelämän kehittämisessä?

 

4 Kommentit

Vastaa


The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.