TK-menetelmiä käytäntöön 3: YAMK-opinnäytteen vaikutuksista laajempaan vaikuttavuuteen

Tässä jaksossa sotejohtamisen alumni Tuija Huupponen ja yliopettaja Mari Virtanen keskustelevat YAMK opinnäytetöiden vaikutuksista ja laajemmasta vaikuttavuudesta Tuijan opinnäytteen Etävastaanotot suun terveydenhuollossa : suuhygienistien, hammashoitajien ja hammaslääkäreiden kokemuksia ja mielipiteitä pohjalta. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202303143561

Keskustelussa pohditaan Tuijan työn konkreettisia vaikutuksia, vaikuttavuutta ja vaikuttavuuden arvioinnin mahdollisia tapoja. Keskustelun keskiössä ovat vaikutusten ja vaikuttavuuden erilaiset näkökulmat (PESTE) ja mallit (Kirkpatrick, Phillips, Kaufman). Esiin nousevat mm. laadun paraneminen, tekninen tehokkuus, taloudellinen tehokkuus, kustannusvaikuttavuus, kustannushyöty, kokemukset ja koettu arvo. Lopuksi pohditaan vaikuttavan YAMK-opinnäytteen toimijoita ja heidän roolejaan osana onnistunutta opinnäytetyöprosessia.

Käsikirjoittaja: Mari Virtanen

Tallenteen kesto: 22 min

 

Lisäksi TK-menetelmiä käytäntöön ja TK-menetelmiä soveltamassa -sarjojen aiemmat jaksot voit kuunnella tästä:

Ei kommentteja

    Vastaa


    The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.