TK-menetelmiä käytäntöön 4: Näin tehdään haastattelututkimus YAMK-opinnäytteenä

Tässä jaksossa digikliinisten alumni Aino Nasturica ja yliopettaja Mari Virtanen keskustelevat laadullisen haastattelututkimuksen toteuttamisesta YAMK-opinnäytteenä. Keskustelun pohjana on Ainon, keväällä 2023, valmistunut opinnäytetyö ”Röntgenhoitaja laadukkaana perehdyttäjänä radiologialla”.

Aino on valinnut laadullisen tutkimuksen menetelmän ja tehnyt haastattelututkimuksen, jotta hän saisi röntgenhoitajien äänen kuuluviin erityisesti perehdyttäjänä toimivan työntekijän näkökulmasta. Keskustelussa käsitellään opinnäytteen vaiheita, systemaattista tiedonhakua, haastattelurungon muodostamista ja aineiston deduktiivista analyysiä. Lisäksi Aino antaa käytännön vinkkejä opinnäytetyön tekijöille.

Käsikirjoittaja: Mari Virtanen

Tallenteen kesto 27 min

Lisäksi TK-menetelmiä käytäntöön ja TK-menetelmiä soveltamassa -sarjojen aiemmat jaksot voit kuunnella tästä:

Ei kommentteja

    Vastaa


    The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.