TK-menetelmiä käytäntöön 5: Miten taklataan YAMK-opinnäytteen luotettavuutta haastavia tekijöitä?

Tässä jaksossa digikliinisten alumni Aino Nasturica ja yliopettaja Mari Virtanen käyvät läpi Ainon ensimmäistä haastattelututkimuskokemusta luotettavuuden näkökulmasta. Keskustelun pohjana on Ainon, keväällä 2023, valmistunut opinnäytetyö ”Röntgenhoitaja laadukkaana perehdyttäjänä radiologialla”.

Käsikirjoittaja: Mari Virtanen

Tallenteen kesto: 22 min.

Lisäksi TK-menetelmiä käytäntöön ja TK-menetelmiä soveltamassa -sarjojen aiemmat jaksot voit kuunnella tästä:

Lisäksi TK-menetelmiä käytäntöön ja TK-menetelmiä soveltamassa -sarjojen aiemmat jaksot voit kuunnella tästä:

Ei kommentteja

    Vastaa


    The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.